Begrafenisverzekeringen.com

Een begrafenisverzekering is voor velen een uitkomst. Een uitvaart kan namelijk oplopen tot vele duizenden euro’s. Wanneer nabestaanden dit bedrag moeten betalen, is een uitvaartverzekering wellicht een goede optie. Daarnaast neemt een begrafenisverzekering de beslommeringen van nabestaanden uit handen bij een uitvaart. Een uitvaartverzekering is in prinicpe voor iedereen. Vaak sluit men een uitvaartverzekering af om één of twee redenen:

De zekerheid wordt ingebouwdt dat de dekking van de kosten die bij een uitvaart horen vergoed worden.
Organisatorisch werk en financiele lasten uit handen nemen van de nabestaanden.

Bij een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering worden de kosten van de uitvaart verzekerd. Deze bedraagt al gauw €8.000. In 2012 bedroeg de gemiddelde uitvaart €6.500. Uit onderzoek is gebleken dat 89% van de Nederlanders een begrafenisverzekering een morele plicht is, ten opzichte van de nabestaanden. Door een relatief kleine maandelijkse bijdrage is de zekerheid van een dekking van de uitvaartkosten te verzekeren. Een begrafenisverzekering is vrijwel de enige verzekering waarbij uitkering gegarandeerd wordt. Het risico van overlijden speelt geen rol, de zekerheid dat de begrafenis betaald kan worden zonder dat daarbij de nabestaande financiele zorgen heeft, des te meer.

Belastingen
Er hoeft geen inkomstenbelasting te betaald te worden over de uitkeringen van geldbedragen die de begrafenisverzekering uitkeert. De premies of koopsom die betaald wordt is niet af te trekken van de inkomstenbelasting. De opgebouwde waarde is binnen het huidige belastingsysteem slechts tot een zekere hoogte vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Deze hoogte geldt per persoon en is inflatie gevoelig, jaarlijks vastgesteld.

Drie soorten begrafenisverzekeringen

Geld voor natura
Dit soort begrafenisverzekeringen geven een volledig vrije keuze met betrekking tot de uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer dient de kosten te declareren bij de verzekering en krijgt deze volledig vergoed. Belangrijk is om te vermelden dat deze uitkering uitsluitend plaatsvind bij natura uitvaartdiensten en dat deze variant de kenmerken heeft van een geldverzekering.

Geld
Bij deze variant word na het overlijden een geldbedrag uitgekeerd. Dit bedrag is bedoeld voor de begrafenis die de nabestaanden dienen te regelen. Hierbij gaat het enkel om een geldbedrag dat de overledene nalaat. Dit geld is in principe vrij te besteden en kan dus los worden gezien van een uitvaart of crematie.

Natura diensten
Deze uitvaartverzekering vergoed een standaard uitvaart en zorgt voor vrijwel alles voor de verzorging. Denk hierbij aan rouwkaarten, het opbaren van het lichaam, het vervoer, de dienst en het regelen van de begrafenis of crematie. Vaak is dit bij een uitvaartondernemer die een contract heeft met de uitvaartverzekeraar. Wanneer dit niet het geval is, kan de uitvaart gedeclareerd worden door de desbetreffende uitvaartondernemer. Dit bedrag is gemaximeerd en in veel gevallen niet toereikend. Deze natura begrafenisverzekering biedt een standaarddienstendekking. In vele gevallen is daarom gekozen om een geld-verzekering te omarmen, die wordt aangesproken voor overige kosten. De meeste maatschappijen hebben hiervoor een alternatief product ontwikkeld: geld voor natura besteding.

Verschil tussen begrafenisverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Vaak worden begrafenisverzekering en overlijdensrisicoverzekering door elkaar gehaald. Er is een wezenlijk verschil. Een begrafenisverzekering betaald de kosten van de begrafenis/uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering keert een geldbedrag uit na het overlijden van de begunstigden. Dit bedrag is een vooraf bepaald bedrag. Dit bedrag is bedoeld voor de nabestaanden, die op deze wijze niet worden achter gelaten met hoge kosten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, vaste lasten).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *